E-mail адрес

a.atanasova@hidrokan.com

Телефон

(359) 889 81 43 78

За компанията

Еднолично Дружеството с ограничена отговорност “ХИДРОКАН” е създадено през 2006г.

В момента ХИДРОКАН ЕООД. е призната като  една от водещите фирми за консултантски и проектантски ускуги, специализирани в проблемите на опазването на околната среда в България.

В компанията работят специалисти, области като инженерно проектиране, изграждане и инженеринг на инфраструктура за управление на водите и отпадъчните води, геология, инженерна геология, хидрогеология, и екология.

ХИДРОКАН ЕООД има постоянен офис в България, в София.

Фирмата предлага инвестиционно проектиране, инженерен надзор, доставки и други услуги основно в секторите водоснабдяване, канализация  и пречистване на отпадъчни води и чисти води, и пътища.